Zwiedzanie Muzeum

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Techniki Wojskowej w terminie:

– 2022-05-14 (sobota) od 20.00 do 24:00