Zwiedzanie Muzeum

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Techniki Wojskowej w terminie:

– 2022-11-11 (sobota) od 10.00 do 14:00