Zwiedzanie Muzeum

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Techniki Wojskowej w dwóch terminach:

– 2019-10-05 (sobota). I grupa 11.00. II grupa 12.30
– 2019-11-16 (sobota). I grupa 11.00. II grupa 12.30