Misja

Celem fundacji jest:

1. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności służących podnoszeniu zdolności obronnych Rzeczpospolitej polskiej. Podtrzymywanie tradycji narodowej. Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

2. Propagowanie strzelectwa rekreacyjnego, sportowego i bojowego.

3. Działalność muzealnicza w zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji, inwentaryzacji, katalogowania broni palnej, broni białej i innych militariów.

4. Podejmowanie zgodnych z prawem, zorganizowanych poszukiwań ratunkowych przedmiotów mających wartość historyczną, ochrona różnorakich śladów i świadectw historii regionu i kraju oraz upowszechnianie efektów tej działalności.